پرشات پیروزکار

پرشات پیروزکار

خواننده ترانه

شعر لالایی، سروده مصطفی رحماندوست است که پس از واقعه رودبار سال 1369، شاهد کودکی زنده زیر آوار بود و در حالی که با خود آواز زیبای لالایی می خواند. رحماندوست آن چنان تحت تأثیر این صحنه قرار می‌گیرد که شعر زیبای لالایی را برای تمام کودکان ایران زمین می‌سراید.

خواننده این ترانه یعنی «پرشات پیروزکار»، زمانی که فقط هشت سال داشت آن را در استودیو رادیو خواند. او درباره آن خواندن این ترانه گفته: «هشت ساله بودم که دایی‌ام (محمود منتظم صدیقی) از من خواست ترانه‌ای را که برای برنامه‌ای کودکانه تنظیم کرده بود، بخوانم. بعد از بارها مرور و تمرین، انگار که رضایت دایی جلب شده بود و ظهر یک روز پاییزی همراه دایی و پدرم وارد استودیوی ساختمان شیشه‌ای محل قدیمی ضبط برنامه‌های رادیو شدم. بعد از دوبار تمرین کردن در حالی که استرس فراوانی داشتم و کاملاً با محیط غریبه بودم، دلم را به دریا زدم و شعر را خواندم. هرچند که در حین خواندن چند بار اشتباه کردم ولی سعی کردم با نشاطی مضاعف آن را ادامه دهم و این شد ماحصل شعر لالایی، سروده مصطفی رحماندوست.»